Sản phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Hồng Thanh
Giám đốc - 0981 227 883

Số điện thoại cố định
Điện thoại - (024) 6684 9186

CÔNG TẮC CẢM ỨNG

CÔNG TẮC CẢM ỨNG ÂM TƯỞNG SS201
CÔNG TẮC CẢM ỨNG ÂM TƯỞNG SS201
CÔNG TẮC CẢM ỨNG VI SÓNG CHUYỂN ĐỘNG RS23
CÔNG TẮC CẢM ỨNG VI SÓNG CHUYỂN ĐỘNG RS23
CÔNG TẮC CẢM BIẾN ÁNH SÁNG LS10A
CÔNG TẮC CẢM BIẾN ÁNH SÁNG LS10A
CÔNG TẮC CẢM ỨNG RADA VI SÓNG RS03B
CÔNG TẮC CẢM ỨNG RADA VI SÓNG RS03B
CÔNG TẮC CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI NỔI TƯỜNG SS80 (KÍN NƯỚC)
CÔNG TẮC CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI NỔI TƯỜNG SS80 (KÍN NƯ...
CÔNG TẮC CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI PS286
CÔNG TẮC CẢM ỨNG HỒNG NGOẠI PS286